O mnie – Poseł na Sejm RP Grzegorz Janik

O mnie


Poseł na Sejm RP Grzegorz Janik

Poseł na Sejm RP 3 kadencji od 2005 roku, Członek Prawa i Sprawiedliwości – współzałożyciel PiS w Rybniku w 2001 roku; w 2002 roku został wybrany do Sejmiku Województwa Śląskiego.
Wykształcenie: nauczyciel wychowania fizycznego – absolwent AWF w Katowicach, następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą i korzystania z technologii informatycznych; karierę zawodową związał z rybnickimi szkołami: pracował w Szkole Podstawowej w Rybniku – Wielopolu; od 1999 roku dyrektor Gimnazjum nr 6 w Rybniku – Nowinach; od 2001 roku dyrektor powołanego Zespołu Szkół nr 3 (złożonego z V Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 6 w Rybniku).

Rodzina: lat 50, małżonka Gabriela – nauczycielka, trójka dzieci: Jan (25 lat) – nauczyciel, Michał (23 lata) – przedsiębiorca, Magda (20 lat) – studentka. Rybniczanin i Ślązak – rodzina od pokoleń zamieszkuje Rybnik, Podobnie jak ojciec – Serafin: emerytowany nauczyciel i siostry: Hanna i Aleksandra jestem związany zawodowo z rybnicką edukacją.

Dokonania parlamentarne

W Sejmie pracuję w Komisjach Sportu i Kultury Fizycznej, a wcześniej pracowałem w Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W aktualnej kadencji od 2013 roku zastępuję Europosła Bolesława Piechę w Komisji Zdrowia.
W okresie działalności parlamentarnej skupiłem się:
– na działalności na rzecz utrzymania miejsc pracy na Górnym Śląsku;
– podtrzymaniu górnictwa jako źródła surowca dla energetyki;
– wsparciu dla środowisk polskiej mniejszości na Wschodzie, zwłaszcza na Litwie; oraz w sąsiednich Czechach – region Cieszyna i Bohumina poprzez pracę w Polsko – Czeskiej grupie parlamentarnej.
– rozwoju sportu i rekreacji w Polsce, jako formy utrzymania zdrowej kondycji społeczeństwa;
– rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w woj. Śląskim:
W tym wymiarze popierałem inicjatywę organizacji Euro 2012 w Polsce, zwłaszcza w sferze powstawania nowoczesnych ośrodków sportowych i rekreacyjnych, poprawy infrastruktury drogowej.
– utrzymaniu konstytucyjnych gwarancji bezpłatnego dostępu obywateli do usług zdrowotnych. W tym wymiarze występowałem na rzecz podwyższenia nakładów finansowych na publiczną służbę zdrowia, utrzymania publicznych szpitali w naszym regionie, powrotu opieki zdrowotnej do szkół; skutecznej walki rządu z narkomanią i lekomanią wśród młodzieży.

Dla naszego regionu

Jako Poseł na Sejm RP zabiegałem o następujące inicjatywy i inwestycje dla Rybnika i całego regionu:
– dofinansowanie budowy boisk przy Ośrodku „Olimpia” w Rybniku – Kamieniu – kwota inwestycji 1 mln zł;
– budowa boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni na kompleksie treningowym MOSiR w Rybniku przy ulicy Gliwickiej oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej – kwota inwestycji 1,2 mln zł.
– wpisanie w inwestycje rządowe drogi Rybnik – Gliwice – kwota inwestycji 4 mln zł;
– jako członek Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku występowałem do Marszałka Województwa Śląskiego i władz NFZ o wzrost nakładów finansowych na szpital pozwalających pełne świadczenie usług medycznych dla pacjentów, w większości mieszkańców regionu rybnickiego.

Działalność publiczna

Osiągnięcia zawodowe: powołanie klas sportowych w gimnazjum i liceum; następnie przekształconych w 2003 roku pierwsze w Rybniku Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego o profilu piłka nożna chłopców.
Następnie powołałem klasy integracyjne na poziomie Gimnazjum – jedno z trzech gimnazjów z klasami integracyjnymi w Rybniku.

Z mojej inicjatywy został reaktywowany Energetyk ROW Rybnik – klub piłkarski kultywujący tradycje ROW Rybnik; który na przestrzeni 10 lat awansował z rozgrywek lokalnych na zaplecze Ekstraklasy, aktualnie występuje w II lidze rozgrywek ogólnopolskich. Przez 15 lat sprawowałem funkcję Prezesa Energetyka ROW Rybnik, towarzysząc sukcesom i porażkom rybnickiej drużynie.
Wspieram aktywnie zwłaszcza na polu rozwoju ośrodka szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży – RKP Szkółka Piłkarska ROW Rybnik i Energetyka ROW Rybnik. Od ponad 20 lat wspieram wychowanie i szkolenie wielu pokoleń sportowców z naszego regionu.

Aktywnie angażuję się w inicjatywy związane z rozwojem bazy sportowej i rekreacyjnej w Rybniku, dostępnej dla mieszkańców miasta: rozbudową boisk piłkarskich przy MOSiR w Rybniku oraz w dzielnicach naszego miasta.
– Od 2002 roku jestem członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku; gdzie działam na rzecz utrzymania wysokiego poziomu finansowania usług medycznych dla mieszkańców naszego regionu przez Zarząd Województwa Śląskiego i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Newsletter

Zachęcam Państwa do zostawienia swojego adresu e-mail, dzięki czemu na bieżąco będą Państwo mogli otrzymywać informacje o mojej poselskiej aktywności.

© 2015 Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Janika

Strony internetowe iskrzy_logo